ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTOLARYNGOLOGÓW
- CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTOLARYNGOLOGÓW
- CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

24-25.02.2017, Hotel Marina Club k/Tomaszkowa - Zebranie Oddziału
SPOTKANIE WYJAZDOWE