START

Witryna Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Skład zarządu naszego Oddziału:

    • Przewodniczący – dr n.med. Józef Stromkowski
    • V-ce przewodniczący – dr n.med. Monika Gulbinowicz-Gowkielewicz
    • Sekretarz – lek. Anna Dubielska
    • Skarbnik – lek. Mikołaj Tokarczyk
    • Członek Zarządu – dr n.med. Hanna Zajączkiewicz

AKTUALNOŚCI

 


Skarbnik Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa  Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi przypomina o opłacaniu składek na Zarząd Centralny wraz z prenumeratą dwumiesięcznika Otolaryngologia Polska i/lub kwartalnika Polski Przegląd Otolaryngologiczny.

50% wpłat jest nam następnie przekazywane na funkcjonowanie finansowe Naszego Olsztyńskiego Oddziału.

Link do opłacania składek:
http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka

W razie problemów lub pytań zapraszam do kontaktu osobistego lub telefonicznego (504-297-138).

Mikołaj Tokarczyk
– Skarbnik

SPOTKANIA

Brak aktualnych terminów spotkań

 

 

 

ZJAZDY I KONFERENCJE

17-19.11.2022, Kajetany

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwerytetu Medycznego w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, European Laryngological Society, Urząd Poznania

XLIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
– Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce

7th European Laryngological Live Surgery Broadcast

Transmisja live, 23.11.2022

els.livesurgery.net


2-3.12.2022,  Warszawa

XX Międzynarodowa Konferencja Rynologiczna RHINOFORUM 2022

www.rhinoforum.pl


 

SZKOLENIA

Brak aktualnych terminów szkoleń.